Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică

"General Constantin Zaharia"

 

Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică

"General Constantin Zaharia"Exemple de subiecte la cursurile de formare of şi sof pe filiera indirectă.pdf
ANUNȚ IMPORTANT !!!

Dispoziția DGMRU 11 din 03.06.2019 modifică GRAFICUL-CADRU privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la Cursul de formare a ofiţerilor pe filiera indirectă, menţionat în următoarele documente:

- DGMRU 9 /2019;
- Metodologia şi Ghidul de admitere la cursurile de formare a ofiţerilor în activitate pe filiera indirectă, pentru anul de învăţământ 2019-2020.

------------------------------------------------------------------------------------


Tematica şi bibliografia la concursul de admitere pentru Cursul de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, în anul de învăţământ 2019-2020

Ghidul candidatului la admitere pentru cursul de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, în anul de învăţământ 2019-2020

Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii la cursul de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, în anul de învăţământ 2019-2020

------------------------------------------------------------------------------------


Ghidul candidatului la admitere la cursul de formare a ofiţerilor în activitate în arma Căi ferate, pe filiera indirectă, în anul de învăţământ 2018 - 2019

Metodologia proprie de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la cursul de formare a ofiţerilor în activitate în arma Căi ferate, pe filiera indirectă, în anul de învăţământ 2018 - 2019