Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică

"General Constantin Zaharia"ISTORICUL ŞCOLII DE APLICAŢIE PENTRU LOGISTICĂ
”GENERAL CONSTANTIN ZAHARIA”           La data de 01.07.1969, în baza ordinului ministrului Forţelor Armate, comunicat de Marele Stat Major, ia fiinţă Centrul de instrucţie al Serviciilor Forţelor Armate, în garnizoana Bucureşti-Chitila, subordonat Serviciilor Forţelor Armate.

           Centrul avea ca rol perfecţionarea pregătirii cadrelor din serviciile armatei, în specialităţile intendenţă, finanţe şi carburanţi-lubrifianţi, precum şi a celor de căi ferate, până în anul 1971, când aceştia din urmă au trecut într-o altă subordonare.

           Competenţa, tenacitatea, pregătirea continuă, exigenţa de care au dat dovadă cadrele didactice, rezultatele obţinute, au făcut ca din anul 1972, centrul să primească aprobarea să desfăşoare examene pentru acordarea gradului de maior, maistru militar principal şi plutonier major. Pentru a cuprinde toate segmentele de pregătire pentru serviciile armatei, începând cu anul 1975, în cadrul centrului începe pregătirea cadrelor de rezervă, prin înfiinţarea batalionului „Şcoală ofiţeri de rezervă de intendenţă, finanţe şi carburanţi-lubrifianţi” care va funcţiona până în anul 1983.

           Lărgirea gamei de pregătire a cadrelor de servicii s-a făcut în anul 1978, când centrului i s-a stabilit ca sarcină organizarea de cursuri pentru maiştri militari bucătari şi subofiţeri casieri. În 1981, tot pe această linie, are loc şi înfiinţarea cursurilor de pregătire a subofiţerilor din alte arme, încadraţi pe funcţii de gestionari de bunuri materiale.

           Activitatea din centru a avut urmări benefice la nivelul întregii armate, cu rezultate notabile atât în managementul compartimentelor, cât şi în păstrarea integrităţii patrimoniului armatei.

           În anul 1986 încep cursurile de pregătire a ofiţerilor din alte arme pentru specializare pe funcţii de ofiţeri cu aprovizionarea materială (intendenţă, C.L., etc.).

           Aceste succese obţinute în cadrul centrului au dus la o recunoaştere pe măsură, ceea ce s-a concretizat în organizarea, începând cu anul 1991, a examenului de colonel în specialităţile: conducere servicii, intendenţă, finanţe şi carburanţi-lubrifianţi.

           Începând cu 01.08.1991, conform Dispoziţiei Marelui Stat Major, Centrul de Instrucţie îşi schimbă denumirea, devenind Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor din Serviciile Armatei. La a 25-a aniversare a existenţei Centrului de Perfecţionare desfăşurată în data de 15.06.1994, conform aprobării ministrului apărării naţionale, instituţia a primit denumirea de Centrul de perfecţionare a pregătirii cadrelor de logistică „General Constantin Zaharia”.

           În urma reorganizării, în baza Ordinului ministrului apărării naţionale, Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor de Logistică „General Constantin Zaharia” îşi schimbă denumirea în „Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică”, iar în anul 2006 aceasta se completează cu „General Constantin Zaharia”. În şcoală se desfăşurau cursuri de pregătire pentru ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din specialităţile intendenţă, finanţe şi carburanţi-lubrifianţi, dar şi pentru cadre militare din alte arme, care se specializau pe linie de logistică.

           În anul 1998 în cadrul „Şcolii de Aplicaţie pentru Logistică” începe Cursul de formare al ofiţerilor în rezervă, specialitatea intendenţă.

           Perfecţionarea pregătirii ofiţerilor de intendenţă şi finanţe s-a desfăşurat în şcoală prin cursuri de carieră (avansat şi de stat major), conform concepţiei învăţământului militar, activitate demarată în anul 1999.

           Continuă procesul de restructurare a Şcolii de Aplicaţie pentru Logistică „General Constantin Zaharia” prin intrarea în vigoare a unui nou stat de organizare la 15 august 2002.

           În perioada 2003-2008, şcoala a avut în subordine, ca state anexă, Centrul de Pregătire a Cadrelor Militare în Domeniul Educaţiei Fizice şi Sportului în Armată ”General Emil Bădulescu” şi Centrul de Pregătire a Muzicilor Militare „Iacob Mureşianu”, iar la data de 01.10.2003, în garnizoana Chitila, îşi începe activitatea Centrul Secundar de Învăţare a Limbii Engleze al Comandamentului Logistic Întrunit.

           Începând cu anul de învăţământ 2005-2006, s-a mărit paleta cursurilor pe linia aprovizionării pe toate clasele de materiale. Astfel, au fost preluate de la Centrul de instruire pentru artilerie terestră „Ioan Vodă”, Sibiu, cursurile de specializare ofiţeri şi subofiţeri de A.T.A.M, sub denumirea de Curs de specializare ofiţeri şi subofiţeri cu asigurarea de bunuri materiale din clasele II.II şi V de aprovizionare.

           Începând cu anul de învăţământ 2006-2007, s-au preluat de la Centrul de instruire pentru geniu „Panait Donici”, cursurile de formare, carieră şi perfecţionare pentru ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri de transporturi, căi ferate şi construcţii.

           La data de 01.09.2008 intră în vigoare un nou stat de organizare al şcolii, iar obiectivul principal îl constituie formarea şi dezvoltarea profesională a competenţelor personalului de logistică din Armata României, astfel încât să fie capabil să-şi asume responsabilităţile îndeplinirii funcţiilor pentru care se asigură pregătirea, corespunzător schimbărilor esenţiale a locului, rolului şi misiunilor ce revin armatei, ca membru cu drepturi depline al Alianţei Nord-Atlantice şi a Uniunii-Europene, derularea actului educaţional în conformitate cu noile concepte care definesc domeniile de referinţă ale logisticii militare româneşti, în baza standardelor educaţionale, competenţelor socio-profesionale a „modelului absolventului” şi crearea şi dezvoltarea abilităţilor în a comunica în limba engleză pe baza terminologiei militare în domeniu. Pentru transpunerea acestuia în practică, conducerea şi corpul de instructori, au acţionat pentru adaptarea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice, la nevoile de instruire conform standardelor din ţările membre NATO.

           De la 1 octombrie 2008, au fost organizate şi desfăşurate în şcoală cursuri de formare şi de carieră pentru următoarele arme şi specialităţi: justiţie militară, construcţii, ingineri de instalaţii pentru construcţii şi psihologie militară.

           Începând cu anul de învăţământ 2012-2013, au fost preluate de la Universitatea naţională de apărare „Carol I”, cursurile de carieră pentru subofiţeri în domeniul gestionării resurselor umane.

           Urmare a necesităţii perfecţionării personalului militar şi civil de logistică din Armata României, în domeniul sistemelor informatice logistice, începând cu anul 2009, s-a organizat şi desfăşurat primul curs de specializare operatori LOGREP pentru ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri de toate armele. Această activitate a fost posibilă în urma înfiinţării primului laborator de sisteme informatice logistice din Armata României.

           Din nevoia verificării viabilităţii procesului de planificare a sprijinului logistic, începând cu anul de învăţământ 2011-2012, în cadrul şcolii s-au organizat şi desfăşurat, cu sprijinul Centrului de instruire prin simulare, din cadrul Universităţii naţionale de apărare „Carol I”, exerciţii de instruire prin simulare/asistate de calculator, cu participanţii din cadrul cursurilor de stat major pentru ofiţeri de sprijin logistic al acţiunilor de luptă, fiind prima şcoală de aplicaţie care a executat acest tip de activităţi.

           Începând cu anul 2012, s-au pus bazele învăţământului distribuit la distanţă, prin organizarea şi desfăşurarea Cursului de iniţiere în logistica NATO pentru ofiţeri de logistică.

           Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică “General Constantin Zaharia”, cu actuala încadrare şi dotare, răspunde provocărilor viitoare în domeniul învăţământului militar de logistică.