Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică

"General Constantin Zaharia"


Locţiitorul comandantului Şcolii de Aplicaţie pentru Logistică
"General Constantin Zaharia"


Colonel doctor Marian - Daniel FĂŞIE

Data naşterii: 10 august 1966
Locul naşterii: Mihail Kogălniceanu, Judeţul Constanţa
Naţionalitate: Română

Educaţie şi formare:
- Şcoala militară de ofiţeri activi de artilerie antiaeriană şi radiolocaţie, specialitatea radiolocaţie, 1987;
- Curs de specializare pentru ofiţerii de alte arme pe funcţii de aprovizionare cu C.L., 1996;
- Curs de utilizatori calculatoare din compunerea tehnicii de radiolocaţie, 1999;
- Facultatea de Drept, Universitatea Hyperion, 1999;
- Curs integrator de Stat Major, 2001;
- Curs intensiv de limba franceză, 2001;
- Academia de Înalte Ştiinţe Militare - Facultatea interarme, specialitatea conducere logistică - 2003;
- Curs de limba franceză, Saint Jean, Canada, 2005;
- Curs intensiv de învăţare a limbii engleze pentru începători, 2007;
- Curs postuniversitar de perfecţionare în specializarea Managementul logisticii transporturilor, 2007;
- Curs postuniversitar de perfecţionare în conducere logistică, 2009;
- Curs de specializare pentru ofiţeri în domeniul casării muniţiilor, 2009;
- Curs de formator (cod COR 241205), 2014;
- Programul de studii psihopedagogice, nivel I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică - monospecializare, 2014;
- Programul de studii psihopedagogice, nivel II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică, 2015;
- Doctorat în Ştiinţe Militare și Informații, U.N.Ap. "Carol I", 2016.

Experienţă profesională:
1987 - 1990 Ofiţer 5 statie radiolocaţie la unitate de radiolocaţie;
1990 - 1996 Şef staţie radioaltimetru, la unitate de radiolocaţie;
1996 - 2001 Ofiţer 3 la locţiitorul comandantului pentru Logistică la Centru Radiolocaţie;
2001 - 2003 Ofiţer student la Academia de Înalte Studii Militare;
2003 - 2004 Şef al operaţiilor şi instrucţiei la Brigada 1 Logistică;
2004 - 2005 Ofiţer 3 în biroul Reglementări în armă din secţia Dezvoltare şi reglementări în armă la Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică "General Constantin Zaharia";
2005 - 2008 Şef secţie învăţământ la Locţiitorul pentru învăţământ la Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică "General Constantin Zaharia";
2008 - 2012 Şef al Instrucţiei şi Educaţiei la Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică "General Constantin Zaharia";
începând cu 01.11.2012 Locţiitor al comandantului la Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică "General Constantin Zaharia";

Limbi străine cunoscute:
Franceză
Engleză