Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică

"General Constantin Zaharia"MISIUNILE
ŞCOLII DE APLICAŢIE PENTRU LOGISTICĂ
„GENERAL CONSTANTIN ZAHARIA”           Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică „General Constantin Zaharia” este structura  de specialitate din subordinea Comandamentului Logistic Întrunit  care formează, perfecţionează şi specializează personalul militar profesionalizat de logistică.

           Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică „General Constantin Zaharia” are următoarele misiuni:

- formează pe filieră indirectă ofiţerii şi subofiţerii de sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi de servicii specializate (justiţie militară, securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, a muncii, supraveghere tehnică şi metrologie);
- asigură specializarea iniţială şi pregătirea pentru prima funcţie a absolvenţilor Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” şi a Şcolii militare de maiştri militari şi subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”;
- asigură dezvoltarea profesională continuă a ofiţerilor, până la gradul de maior şi a maiştrilor militari şi subofiţerilor de sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi servicii specializate, prin cursuri de carieră şi perfecţionare;
- asigură formarea şi perfecţionarea soldaţilor şi gradaţilor profesionişti de logistică;
- asigură pregătirea de specialitate a studenţilor anul II şi III din Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” prin desfăşurarea modulelor Bazele tehnice şi Bazele tactice ale armei;
- asigură specializarea în domeniul logistic a personalului civil din armată şi organizează cursuri de reconversie profesională;
- execută pregătirea rezerviştilor în domeniile logisticii;
- asigură, prin componenta educaţională mobilă, pregătirea în domeniul logistic a personalului destinat să participe la misiuni în afara teritoriului naţional;
- participă cu personal de specialitate la grupurile de lucru organizate în vederea elaborării politicilor, doctrinelor, manualelor, regulamentelor, instrucţiunilor şi dispoziţiunilor de specialitate;
- asigură menţinerea identităţii şi cultivarea tradiţiilor în domeniul logistic;
- crează şi dezvoltă abilităţile cursanţilor de a comunica în limba engleză, folosind terminologia militară de specialitate.